გთავაზობთ ჟურნალს ,,გამოცდები 2014″ N1

jurnali
ჟურნალი შექმნილია www.facebook.com/gamocdebi2013 -ისა და www.exam.ge -ს ინიციატივით.

გამოცდები N1

მსგავსი სიახლეები