ელექტრონული ჟურნალი ,,გამოსაშვები გამოცდები”

ჟურნალი საატესტატო გამოცდები Exam.ge

გთავაზობთ ელექტრონული ჟურნალის ,,გამოსაშვები გამოცდების” 1,2,3,4 ნომერს.

ჟურნალი განკუთვნილია მე-11 და მე-12 კლასელებისათვის

მეოთხე ნომერი
მესამე ნომერი
მეორე ნომერი
პირველი ნომერი

მსგავსი სიახლეები