ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი

ქართული ენა და ლიტერატურა – 2,3 ივლისი;
ზოგადი უნარები – 6,7 ივლისი;
ინგლისური ენა – 8,9 ივლისი;
გერმანული ენა – 9 ივლისი;
რუსული ენა – 10 ივლისი ;
ფრანგული ენა- 10 ივლისი;
გეოგრაფია – 13 ივლისი;
ისტორია – 14 ივლისი;
მათემატიკა – 15 ივლისი;
ფიზიკა – 16 ივლისი;
ლიტერატურა – 17 ივლისი;
სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი – 20 ივლისი;
სამოქალაქო განათლება – 20 ივლისი;
ბიოლოგია – 21 ივლისი;
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – 21 ივლისი;
ქიმია -22 ივლისი;

წყარო: http://www.mes.gov.ge/old/upload/editor/file/Brdzanebebi/2015/aprili/387.pdf

მსგავსი სიახლეები