ზოგადი უნარების საგამოცდო ტესტები 2005-2013

გთავაზობთ ზოგადი უნარების საგამოცდო ტესტების (2005 წლის ტესტებიდან 2013 წლის ჩათვლით).

 2005 წელი

2005 წელი – 1 სესია – მათემატიკური ნაწილი                                 2005 წელი – 1 სესია – ვერბალური ნაწილი

2005 წელი – 2 სესია – მათემატიკური ნაწილი                                2005 წელი – 2 სესია -ვერბალური ნაწილი

2005 წელი – 3 სესია – მათემატიკური ნაწილი                                2005 წელი – 3 სესია – ვერბალური ნაწილი

2005 წელი – 4 სესია – მათემატიკური ნაწილი                                 2005 წელი – 4 სესია – ვერბალური ნაწილი

2005 – პასუხები (I,II,III,IV სესია)

 

2006 წელი

2006 წელი – 1 სესია (ვერბალური/მათემატიკური)

2006 წელი – 2 სესია (ვერბალური/მათემატიკური)

2006 წელი – 3 სესია – მათემატიკური                                                   2006 წელი – 3 სესია – ვერბალური

2006 წელი – 4 სესია – მათემატიკური                                                   2006 წელი – 4 სესია – ვერბალური

2007 წელი

2007 – სესია 1

2007 – სესია 2

2007 – სესია 3

2007 – სესია 4

2008 წელი

2008 – სესია 1- მათემატიკური                                                                2008 – სესია 1- ვერბალური

2008 – სესია 2

2008 – სესია 3

                                                                            2008 (სესია 1-2-3) პასუხები

2009 წელი

2009 – სესია 1

2009 – სესია 2

2009 – სესია 3

2009 – სესია 4

2010 წელი

2010 – სესია 1

2010 – სესია 2

2010 – სესია 3

2010 – სესია 4

2011 წელი

2011 – სესია 1

2011 – სესია 2

2011- სესია 3

2011- სესია 4

2012 წელი

2012- სესია 1 – ვერბალური

2012 – სესია 1 – მათემატიკური

2012- სესია 2 – ვერბალური

2012 – სესია 2 – მათემატიკური

2012- სესია 3 – ვერბალური

2012- სესია 3 – მათემატიკური

2012 – სესია 4 – ვერბალური

2012 – სესია 4- მათემატიკური

                                                                         2012 – სესია 1-2-3-4 პასუხები

2013 წელი

2013- სესია 1

2013- სესია 2

2013- სესია 3

2013- სესია 4

გისურვებთ წარმატებებს. 

მსგავსი სიახლეები