ზოგადი უნარები – სიახლეები

ზოგადი უნარები. ტესტს დაემატება მე-5 სავარაუდო პასუხი მხოლოდ ანალოგიებში და ლოგიკის ბლოკში.
–აპრობაციები უკვე ჩატარდა პირველკურსელებთან და ამ აპრობაციების შედეგად დადგინდა რომ დროის დამატების საჭიროება არ არსებობს.
–რაც შეეხება ტესტის სირთულე ის არ გართულდება იქნება როგორც ადრე იყო მარტივი, საშუალო და რთული დავალებები (ძირითადად საშუალო)
–რაც შეეხება ბარიერს, წელს ის დამოკიდებული იქნება გაიგივებულ ქულაზე და არა ნედლ ქულაზე. ბარიერი პირობითად 23 ქულამდე გაიზარდა მაგრამ ზუსტი ბარიერი დადგინდება მხოლოდ გამოცდების დასრულების და შედეგების გამოცხადების შემდეგ
– მომავალში იგეგმება წაკითხულის გააზრების ნაწილის გაზრდა მაგრამ ეს არ იქნება წელს.

ზღვარის გადალახვის ალბათობა ტესტის გაკეთების გარეშე წინა წლებში იყო 25%, წელს ალბათობა მხოლოდ 6%-ია.

გთავაზობთ დამხმარე ვებ-გვერდებს ზოგად უნარებში მოსამზადებლად:

http://exam.ge/unarebi.html ზოგადი უნარების ტესტი (ონლაინ ვერსია)

http://www.naec.ge/images/doc/EXAMS/krebuli_2014_savaldebulo_gamocda.pdf ზოგადი უნარების კრებული 2014
ზოგადი უნარები

მსგავსი სიახლეები