ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014- ტესტის ნიმუშები

.

 

გთავაზობთ, ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014-ს ტესტის ნიმუშებს. (გაითვალისწინეთ, მოცემული დავალებებიდან ოლიმპიადის პირველი ტურის ტესტში, არც ერთი დავალება არ განმეორდება)

ტესტის ნიმუში

 

გთავაზობთ, ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014-ის ტესტის სტრუქტურებს თითოეული საგნისთვის.

ტესტის სტრუქტურა

მსგავსი სიახლეები