,,ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014″ – II ტურის ტესტური დავალებები და პასუხების ფურცელი

,,ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014″ – მეორე ტური

გეოგრაფიის ოლიმპიადა – II ტური (ტესტი)

პასუხების ფურცელი: (გეოგრაფია) http://fs30.formsite.com/Olimpiada4/form3/index.html

ქართული ენა და ლიტერატურა ( II ტურის ტესტი )

პასუხების ფურცელი: (ქართული ენა და ლიტერატურა )http://fs30.formsite.com/Olimpiada4/form1/index.html

ისტორია ( II ტურის ტესტი )

პასუხების ფურცელი: (ისტორია) http://fs30.formsite.com/Olimpiada4/form2/index.html

მსგავსი სიახლეები