ტესტების ინტერნეტ აპრობაცია

ვებ-გვერდი exam.ge  ატარებს ტესტების პილოტირებას.

ისტორიის ტესტის კოდი: 1997

http://www.pretesti.exam.ge

 

 

მსგავსი სიახლეები