უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების რეიტინგი

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების რეიტინგი ჩარიცხულთა საკონკურსო ქულების მიხედვით.
ყველაზე მაღალი საკონკურსი ქულის მქონე აბიტურიენტების პირველი ასეულიდან ყველაზე მეტი 46 თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩაირიცხა. ხოლო მეორე ადგილს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იკავებს სადაც პირველი ასეულიდან 30 აბიტურიენტი მოხვდა. უმაღლესი საკონკურსო ქულა 2290.4 დაფიქსირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. გთავაზობთ პირველი 10,50 და 100-ეულის განაწილებას.

Capture
Freeuni 8
თსუ 1
სან დიეგო(თსუ) 1

Capture1
Freeuni 32
თსუ 10
სან დიეგო(თსუ) 5
სან დიეგო(ილია) 1
თსსმუ 1
კავკასიის უნივერსიტეტი 1

Capture2
Freeuni 46
თსუ 30
სან დიეგო(თსუ) 7
სან დიეგო(ილია) 1
თსსმუ 5
კავკასიის უნივერსიტეტი 2
დავით ტვილდიანის 2
აგრარული უნივერსიტეტი 1
ილიაუნი 2
IBSU 2
საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახ… 1
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 1

შეგახსენებთ რომ საკონკურსო ქულის გამოანგარიშება ხდება შემდეგნაირად: თითოეული გამოცდის სკალირებული ქულა გამრავლდება საგანმანათლებლო პროგრამის მიერ მინიჭებულ კოეფიციენტებზე და შედეგები შეჯამდება.

მსგავსი სიახლეები