ქართულის პრეტესტი 30 მარტიდან 6 აპრილამდე.

ხვალიდან სრულიად ახალი ქართულის ტესტი ჩაირთვება ჩვენს გვერდზე რომელიც იქნება 30 საკითხიანი და მასში მოცემული იქნება ყველა საპროგრამო ნაწარმოებიდან შეკითხვა.

ტესტი შედგენილია www.exam.ge-ს მიერ. მოგვიანებით დავდებთ ინფორმაციას თუ როგორ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა პრეტესტში.

ქართული ენის პრეტესტი ჩატარდება 30 მარტიდან 6 აპრილამდე შემდეგ პრეტესტი ჩატარდება სხვა საგნებში.

 

***პრეტესტს ატარებს exam.ge***

მსგავსი სიახლეები