,,ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014″ – პასუხები

გთავაზობთ მათემატიკის შედეგებს

მათემატიკის შედეგები

 

გთავაზობთ გეოგრაფიის შედეგებს

გეოგრაფიის შედეგები

 

 

გთავაზობთ, ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014-ის ქართული ენის მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სიას.

ქართული ენა – შედეგები (დალაგებულია საკონკურსო ქულების მიხედვით)

 

გთავაზობთ უცხოური ენის შედეგებს:

უცხო ენის შედეგები (დალაგებულია საკონკურსო ქულების მიხედვით)

 

გთავაზობთ ისტორიის შედეგებს:

ისტორიის შედეგები (სიაში მოცემულია მეორე ტურში გადასულ მონაწილეთა სია)

 

 

ინფორმაცია მეორე ტურის ჩატარების თაობაზე გამოქვეყნდება მოგვიანებით.

რეიტინგის მიხედვით, თქვენ მოგენიჭათ კრედიტები. კრედიტები დაგეხმარებათ exam.ge_ს მიერ დაგეგმილ სხვა აქტივობებში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში (ინფორმაცია გამოქვეყნდება მოგვიანებით).

 

 

მსგავსი სიახლეები