ერთიანი ეროვნული გამოცდები – ტესტები 2016

გთავაზობთ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე გამოყენებულ ტესტებს.

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი

შეფასების სქემები გამოქვეყნდება აბიტურიენტების ნამუშევრებთან ერთად.

 

ზოგადი უნარები

ზოგადი უნარები ქართულად (ვერბალური ნაწილი) - I ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად მათემატიკური ნაწილი) - I ვარიანტი
სწორი პასუხები I ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად (ვერბალური ნაწილი) - II ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად (მათემატიკური ნაწილი) - II ვარიანტი
სწორი პასუხები II ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად (ვერბალური ნაწილი) III ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად (მათემატიკური ნაწილი) III ვარიანტი
სწორი პასუხები III ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად (ვერბალური ნაწილი) IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები ქართულად (მათემატიკური ნაწილი) IV ვარიანტი
სწორი პასუხები IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები ინგლისურად (ვერბალური ნაწილი)
ზოგადი უნარები ინგლისურა (მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად (ვერბალური ნაწილი)
ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად (მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები სომხურად (ვერბალური ნაწილი)
ზოგადი უნარები სომხურად (მათემატიკური ნაწილი)

ზოგადი უნარები რუსულად (ვერბალური ნაწილი)

ზოგადი უნარები რუსულად (მათემატიკური ნაწილი)

*(არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).

 

 

უცხოური ენები

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა

გერმანული ენა – მოსმენის დავალება

რუსული ენა I ვარიანტი
რუსული ენა II ვარიანტი

რუსული ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
რუსული ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება

შეფასების სქემები გამოქვეყნდება აბიტურიენტების ნამუშევრებთან ერთად

მსგავსი სიახლეები