ტესტის ელექტრონული ვერსიები

გთავაზობთ ტესტის ელექტრონულ ვერსიებს პასუხებით.


ქართული ენა და ლიტერატურა (ელექტრონული ვერსია)

ქართული ენა და ლიტერატურა - პასუხები

ლიტერატურა (ელექტრონული ვერსია)

ლიტერატურა - პასუხები

მათემატიკა (ელექტრონული ვერსია)
მათემატიკა - პასუხები

ზოგადი უნარები (ელექტრონული ვერსია)
ზოგადი უნარები - პასუხები

ისტორია (ელექტრონული ვერსია)
ისტორია - პასუხები

სამოქალაქო განათლება (ელექტრონული ვერსია)
სამოქალაქო განათლებაისტორია - პასუხები

გეოგრაფია (ელექტრონული ვერსია)
რუკა
გეოგრაფია - პასუხები

ბიოლოგია (ელექტრონული ვერსია)
ბიოლოგია - პასუხები

ქიმია (ელექტრონული ვერსია)
დამხმარე მასალა
ქიმია - პასუხები

ფიზიკა (ელექტრონული ვერსია)
ფიზიკა - პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ელექტრონული ვერსია)
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – პასუხები

ინგლისური ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში
ინგლისური ენა - პასუხები

გერმანული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში
გერმანული ენა - პასუხები

ფრანგული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში
ფრანგული ენა - პასუხები

რუსული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში
რუსული ენა - პასუხები

 

 

 

გთავაზობთ ტესტების ელექტრონულ და ბეჭდურ ვერსიებს

ქართული ენა და ლიტერატურა (ბეჭდური ვერსია)
ქართული ენა და ლიტერატურა (ელექტრონული ვერსია)

ლიტერატურა (ბეჭდური ვერსია)
ლიტერატურა (ელექტრონული ვერსია)

მათემატიკა (ბეჭდური ვერსია)
მათემატიკა (ელექტრონული ვერსია)

ზოგადი უნარები (ბეჭდური ვერსია)
ზოგადი უნარები (ელექტრონული ვერსია)

ისტორია (ბეჭდური ვერსია)
ისტორია (ელექტრონული ვერსია)

სამოქალაქო განათლება (ბეჭდური ვერსია)
სამოქალაქო განათლება (ელექტრონული ვერსია)

გეოგრაფია (ბეჭდური ვერსია)
გეოგრაფია (ელექტრონული ვერსია)
რუკა

ბიოლოგია (ბეჭდური ვერსია)
ბიოლოგია (ელექტრონული ვერსია)

ქიმია (ბეჭდური ვერსია)
ქიმია (ელექტრონული ვერსია)
დამხმარე მასალა

ფიზიკა (ბეჭდური ვერსია)
ფიზიკა (ელექტრონული ვერსია)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ბეჭდური ვერსია)
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (ელექტრონული ვერსია)

ინგლისური ენა (ბეჭდური ვერსია)
ინგლისური ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

გერმანული ენა (ბეჭდური ვერსია)
გერმანული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

ფრანგული ენა (ბეჭდური ვერსია)
ფრანგული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

რუსული ენა (ბეჭდური ვერსია)
რუსული ენა (ელექტრონული ვერსია)
მოსმენის დავალების ნიმუში

ტესტების სწორი პასუხები

ქართული ენა და ლიტერატურა (სავალდებულო გამოცდა)

ლიტერატურა (არჩევითი გამოცდა)

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

მათემატიკა

ისტორია

გეოგრაფია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკა

უცხოური ენები

ზოგადი უნარები (მათემატიკური ნაწილი)

სამოქალაქო განათლება

 

 

 

წყარო: http://www.naec.ge/erovnuli-erovnuli-gamocdebi/testebi/3810-benaec-testebis-eleqtronuli-versiebi-da-pasukhebi.html?lang=ka-GE

 

 

მსგავსი სიახლეები