საერთო სამაგისტრო გამოცდა – ტესტის ელექტრონული ვერსია

გთავაზობთ საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ელექტრონულ ვერსიას:

ლოგიკური მსჯელობა და რაოდენობრივი მსჯელობა

წაკითხულის გააზრება და ანალიტიკური წერა

 

 

წყარო: http://www.naec.ge/saerthashoriso-kvlevebi-da-olimpiada/saeto-samagistro-gamocda-siakhleebi/3812-saertho-samagistro-gamocda-testis-eleqtronuli-versia.html?lang=ka-GE

მსგავსი სიახლეები