ფინალური ეტაპი

დასკვნითი ტური

  მოცემულია დასკვნითი ტურის ტესტები.  ტესტის შესრულებისა და გადმოგზავნის ბოლო ვადაა 5 მარტი (ყველა საგნისთვის გარდა სამოქალაქო განათლებისა, სამოქალაქო განათლების ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადაა 10 მარტი)

ტესტის ბუკლეტში მოცემულია თითოეული დავალების პირობა, მაქსიმალური ქულა და მინიმალური ზღვარი ზოგიერთი დავალებისთვის.

გაითვალისწინეთ პასუხები უნდა შეიტანოთ word ფორმატში, ტექსტის ზომა: 12.  დაშორება სტრიქონებს შორის 1,5 და sylfaen.

პასუხები უნდა გადმოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:  olimpiada@exam.ge

პასუხების ფურცლის ნიმუში: პასუხების ფურცელი (ყველა საგნისთვის)

გთავაზობთ ტესტებს:

სამოქალაქო განათლების დასკვნითი ტურის ტესტი (განახლებული)   (გაითვალისწინეთ, სამოქალაქო განათლების ნაშრომის გადმოგზავნის ბოლო ვადაა 10 მარტი)

გეოგრაფია – ფინალური ტურის ტესტი

ინგლისური ენა- ფინალური ტურის ტესტი

ისტორია – ფინალური ტურის ტესტი

მათემატიკა – ფინალური ტურის ტესტი

ქართული ენა და ლიტერატურა – ფინალური ტურის ტესტი

გთავაზობთ, სამოქალაქო განათლების ფინალურ ტურში გადასულ მონაწილეთა სიას: სამოქალაქო განათლება – ფინალურ ტურში გადასულ მონაწილეთა რეიტინგული სია

მსგავსი სიახლეები