გამოსაშვები გამოცდები 20 მაისს დაიწყება

საატესტატო გამოცდების ჩატარების განრიგი.

მე–12 კლასი

20 მაისი – პრეტესტი
21 მაისი – ქართული ენა (გეოგრაფია)
22 მაისი – უცხო ენები (ფიზიკა)
23 მაისი – ისტორია (ბიოლოგია)
24 მაისი – მათემატიკა
25 მაისი – (ქიმია)

მე-11 კლასი
14 ივნისი – ქიმია
16 ივნისი – გეოგრაფია
17 ივნისი – ბიოლოგია
18 ივნისი – ფიზიკა

მსგავსი სიახლეები