კარიკატურები

გთავაზობთ კარიკატურებს ისტორიის გამოცდისათვის მოსამზადებლად.

თითოეული კარიკატურას უპასუხეთ შემდეგი კითხვების მიხედვით:

1. რომელი სახელმწიფოს წინააღმდეგაა მიმართული კარიკატურები?
2. რას უწოდებენ იმ პერიოდს, რომელშიც ეს კარიკატურები შეიქმნა?
3. რა საერთო პროპაგანდისტული დატვირთვა აქვთ, შინაარსის თვალსაზრისით, ამ
კარიკატურებს?

Karikatura332 laifcig 3 658480923_1384098051 america-under-communism

 

მსგავსი სიახლეები