სავარჯიშო ტესტები გამოსაშვები გამოცდებისთვის 2015

გთავაზობთ სავარჯიშო ტესტებს საატესტატო გამოცდებისთვის.

საატესტატო გამოცდების ნიმუშები 2015

ბიოლოგია (მე-11 კლასი)

ფიზიკა (მე-11 კლასი)

ქიმია (მე-11 კლასი)

გეოგრაფია (მე-11 კლასი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (მე-12 კლასი)

უცხო ენა: ინგლისური (მე-12 კლასი)

უცხო ენა: ფრანგული (მე-12 კლასი)

უცხო ენა: რუსული (მე-12 კლასი)

ისტორია (მე-12 კლასი)

მათემატიკა (მე-12 კლასი)

ონლაინ ტესტები შეგიძლიათ გაიაროთ www.online.exam.ge -ზე

მსგავსი სიახლეები