ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014 ტესტი/პასუხების ფურცელი

დაიწყო ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014.

თუ ხართ, მე-10, მე-11 ან მე-12 კლასელი, თქვენ გაქვთ უფლება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ,,ინტერნეტ ოლიმპიადა 2014″-ის პირველ ტურში.

ყურადღებით გაეცანით ტესტს, დააკვირდით თითოეულ შეკითხვას და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაიტანეთ თქვენი პასუხი პასუხების ფურცელში.

 

უცხო ენა: (ორივე უცხოური ენისთვის (ინგლისური, რუსული) პასუხების ფურცელი არის საერთო. 

ინგლისური ენის ტესტი : ინგლისური ენის ტესტი

რუსული ენის ტესტი: რუსული ენის ტესტი

ინგლისურისა და რუსული ენის პასუხების ფურცელი: http://fs30.formsite.com/olimpiada2/form5/index.html

 

ბიოლოგია:

ბიოლოგიის ტესტი: ბიოლოგიის ტესტი

ბიოლოგიის ტესტის პასუხების ფურცელი: http://fs30.formsite.com/olimpiada2/form6/index.html

 

 

მათემატიკა:

ტესტი: მათემატიკა

პასუხების ფურცელი: (პასუხები შეავსეთ აქ) : http://fs30.formsite.com/olimpiada2/form4/index.html 

 

ქართული ენა და ლიტერატურა.

ტესტი: ქართული ენა და ლიტერატურა

პასუხების ფურცელი : http://fs30.formsite.com/olimpiada2/form3/index.html

 

ისტორია

ტესტი: ისტორია

პასუხების ფურცელი: http://fs30.formsite.com/olimpiada2/form2/index.html

 

გეოგრაფია

ტესტი: გეოგრაფია

პასუხების ფურცელი: http://fs30.formsite.com/olimpiada2/form1/index.html

 

პასუხები შეავსეთ ქართულ ენაზე. პასუხების ფურცელი გასწორდება ოლიმპიადის I ტურის დასრულებიდან 14 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ოლიმპიადის I ტური: ქართულ ენაში, გეოგრაფიასა და ისტორიაში დასრულდება 14 სექტემბერს. გისურვებთ წარმატებას!

ოლიმპიადის I ტური მათემატიკაში დასრულდება 17 სექტემბერს. გისურვებთ წარმატებას!

ოლიმპიადის I ტური უცხო ენებსა და ბიოლოგიაში დასრულდება 17 სექტემბერს.

მსგავსი სიახლეები