მასწავლებელთა საგნის გამოცდა – ტესტის ელექტრონული ვერსიები

გთავაზობთ მასწავლებელთა საგნის გამოცდის ტესტების ელექტრონულ ვერსიებს:

ქართული ენა და ლიტერატურა - სიახლე

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული, როგორც მეორე ენა

დაწყებითი საფეხურის პედაგოგებისათვის ქართული ენა და ლიტერატურა (I-IV)

ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI)

მათემატიკა (I-VI)

ბუნებისმეტყველება (I-VI)

უცხოური ენები - სიახლე
ინგლისური ენა
ინგლისური ენა – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება

რუსული ენა
რუსული ენა – მოსმენის დავალება

მათემატიკა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

მუსიკა

სამოქალაქო განათლება

სამოქალაქო განათლება - სიახლე

ისტორია

გეოგრაფია

ბიოლოგია

ქიმია

ფიზიკა

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ფიზიკური აღზრდა და სპორტი

 

 

 

 

 

წყარო: http://www.naec.ge/mastsavlebeltha-gamocdebi/testebi/3809-mastsavlebeltha-sagnis-gamocda-testebis-eleqtronuli-versiebi.html?lang=ka-GE

მსგავსი სიახლეები