საატესტატო გამოცდების პროგრამა.

საატესტატო გამოცდები 2014

გთავაზობთ 2013-2014 სასწავლო წლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამის პროექტს, რომელიც
განთავსდა
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ გვერდზე Naec.ge.
პროექტი წარდგენილია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დასამტკიცებლად.

ბევრ მოსწავლეს შეექმნა პრობლემა naec.ge ზე ატვირთული მასალის გახსნისას. ამიტომ გთავაზობთ ჩვენს სერვერზე ატვირთულ ვერსიას.
ქართული ენა და ლიტერატურა (პროექტი)

ქართული ენა და ლიტერატურა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის) (პროექტი)

ფიზიკა (პროექტი)

მათემატიკა (პროექტი)

გეოგრაფია (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის)(პროექტი)

გეოგრაფია (პროექტი)

ქიმია (პროექტი)

უცხოური ენები (პროექტი)

ისტორია (პროექტი)

ბიოლოგია (არაქართულენოვანი)(პროექტი)

ბიოლოგია (პროექტი)

მსგავსი სიახლეები