წერითი და მოსასმენი დავალების ნიმუშები

Task 7 (ნიმუშები)

ნიმუში 1 –  task 7                  ნიმუში 2,3  - Task 7 – sample 2,3

გთავაზობთ, მოსასმენი დავალების ნიმუშებს:

მოსასმენი დავალება

აუდიო ჩანაწერი:

 

გთავაზობთ წერითი დავალების ნიმუშებს:

Task 9, Task 10

მსგავსი სიახლეები